Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Projekty UE

„Przystanek Przedszkolak II”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.01. Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.01.01 Wychowanie przedszkolne - ZIT.

 

Projekt polega na upowszechnieniu edukacji przedszkolnej wśród dzieci z autyzmem poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz objęciu łącznie 40 wychowanków Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Przedszkolak” dodatkową ofertą edukacyjno-terapeutyczną mającą na celu wyrównanie szans edukacyjnych. Przedszkolaki będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych (z logopedą, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem czy w zajęciach na sali integracji sensorycznej). Działania projektu zakładają także udział dzieci w zajęciach z hipoterapii, dogoterapii a w starszych grupach w zajęciach na basenie czy na ściance wspinaczkowej. Środki pozyskane z funduszy unijnych pomogą doposażyć przedszkole zarówno w pomoce edukacyjne, terapeutyczne, jak i zabawki uwielbiane przez naszych wychowanków. Przedszkole zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt do zajęć taki jak tablice multimedialne, różnorodne narzędzie wspomagające komunikację dzieci, czy baterie testów diagnostycznych. Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych zostanie wyposażona kolejna sala do zajęć integracji sensorycznej, a nasze sale przedszkolne zyskają dodatkowe wyposażenie, które będzie wspomagać m.in. aktywność ruchową przedszkolaków.

Uzupełniająco wsparciem zostaną objęci rodzice/opiekunowie dzieci oraz kadra przedszkola.

W ramach projektu powstanie bogata oferta dla Rodziców w ramach Przystanku Rodzic. Zostaną zorganizowane ciekawe wykłady, spotkania i warsztaty z różnymi specjalistami, zostanie doposażona przedszkolna biblioteczka w ciekawą literaturę.

Nauczyciele wezmą udział w studiach podyplomowych i wielu szkoleniach w ramach których będą zdobywać nową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i doskonalić swój warsztat pracy.

Cel główny projektu:

Wzrost upowszechnienia edukacji  przedszkolnej wśród dzieci z autyzmem poprzez utworzenie dodatkowych 8 miejsc przedszkolnych i przyjęcie nowych dzieci oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez objęcie 40 przedszkolaków dodatkową ofertą edukacyjno-terapeutyczną.

Planowane efekty:

  1. Wzrost liczby miejsc przedszkolnych w „Przystanku Przedszkolak”.
  2. Wzrost umiejętności komunikacyjnych, społecznych i psychoruchowych u Przedszkolaków.
  3. Podniesienie kompetencji/kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola.
  4. Wzrost wiedzy i umiejętności u rodziców/opiekunów korzystających z oferty Przystanku Rodzic.
  5. Doposażenie przedszkola w pomoce edukacyjno-terapeutyczne, w tym sprzęt do sali integracji sensorycznej.

Okres realizacji projektu: 1 marzec 2017 – 31 lipiec 2019

Wartość projektu ogółem: 1 055 002,60 zł

Współfinansowanie UE: 896 435,71 zł

Do pobrania:

Kontakt z nami

Niepubliczne Przedszkole
"Przystanek Przedszkolak"

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska
Przedszkole dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »