Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Pracuj z nami

Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR  Sp. z o.o. organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Przystanek Przedszkolak” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poszukuje osób do pracy na stanowisku

 

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I WCZESNOSZKOLNEGO, OLIGOFRENOPEDAGOGA

 

Do głównych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagoga należy:

- Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi.

- Tworzenie kompleksowych programów pedagogiczno - terapeutycznych.

- Systematyczna ewaluacja celów terapii.

- Prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy pedagogicznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu terapii nauczania i wychowania

- Dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb dziecka z autyzmem.

- Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.

- Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i terapeutycznej dziecka oraz grupy wg ustalonych zasad.

- Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontaktu z rodzicami swoich wychowanków w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pracy oraz ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych.

- Przygotowanie sali do zajęć: dbanie o jej wystrój, pomoce dydaktyczne, pomoce terapeutyczne oraz utrzymanie w sali ładu i porządku.

- Zaangażowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołu.

- Angażowanie  się w przygotowanie i czynne uczestniczenie w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez Przystanek Przedszkolak.

 

Warunki formalne:

- Wykształcenie wyższe kierunkowe ( mile widziane dodatkowe z zakresu oligofrenopedagogiki)

- Kursy i szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi/osobami z autyzmem.

 

Dodatkowo do tej pracy potrzebne będą:

- Gotowość do pracy w zespole

- Gotowość do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji

- Gotowość do superwizji swojej pracy

- Umiejętność jasnej komunikacji (zarówno słuchania jak też wyrażania się)

- Umiejętność skutecznej obsługi komputera w środowisku Windows

 

Oferujemy umowę o pracę.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać cv oraz list motywacyjny z nazwiskiem kandydata.

Rozpatrywane będą tylko oferty osób posiadających wymagania kwalifikacyjne.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 

Kontakt z nami

Niepubliczne Przedszkole
"Przystanek Przedszkolak"

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska
Przedszkole dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »