Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Metody jakimi pracujemy

Podstawę merytoryczną pracy terapeutyczno-edukacyjnej w Przystanku Przedszkolak stanowi podejście rozwojowe. W praktyce oznacza to działania dostarczające dziecku niezbędnych doświadczeń wpisujących się w naturalny proces rozwojowy po to, by wyrównywać deficyty w obszarach funkcjonowania zaburzonych ze względu na autyzm. Z przyjęcia powyższych założeń  wynika również wykorzystywanie w pracy terapeutycznej wielu różnych metod.

Dla każdego dziecka tworzone są indywidualne programy terapeutyczne uwzględniające jego potrzeby i możliwości. W ramach prowadzonej terapii wspieramy umiejętności komunikacyjne i rozwój mowy, rozumienie społeczne i nabywanie umiejętności społecznych, umiejętność zabawy i rozwój poznawczy dziecka. Prowadzimy terapię indywidualną – realizowaną przez psychologów i pedagogów, zajęcia logopedyczne,  grupowe treningi umiejętności społecznych, treningi umiejętności przedszkolnych, zajęcia z AAC, fizjoterapię, grupowe zajęcia ruchowe, zajęcia rytmiczno-muzyczne, zajęcia plastyczne i inne.

Terapeuci prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie i przygotowanie w zakresie różnych metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Kontakt z nami

Niepubliczne Przedszkole
"Przystanek Przedszkolak"

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska
Przedszkole dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »