Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Wsparcie dla małych dzieci z autyzmem (w tym w trakcie diagnozy) oraz ich rodzin.

25-09-2018

Zapraszamy do udziału w projekcie „W oczekiwaniu na przedszkole – wsparcie najmłodszych dzieci z autyzmem – edycja 2”

Dla kogo dedykowany jest projekt:

1.     Dzieci od 1,5 roku życia u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, istnieje podejrzenie zaburzenia ze spektrum autyzmu lub dzieci będące w trakcie diagnozy.

2.     Dzieci, które nie są jeszcze objęte edukacją przedszkolną

3.     Dzieci, których miejscem zamieszkania jest województwo małopolskie.

Formy wsparcia:

1.     Indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez doświadczonych psychologów, logopedów, fizjoterapeutów oraz pedagogów.  

2.     Indywidualne konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne z rodzicami/opiekunami dziecka.

3.     Cykl warsztatów dla rodziców/opiekunów dziecka.

Koszt udziału w projekcie:

1.   Koszt godziny zajęć lub konsultacji wynosi 10 zł.

Miejsce realizacji zajęć:

1.     Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Przedszkolak” przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie

 

Dziecko można zgłosić do udziału w projekcie telefonicznie bądź mailowo

kontaktu telefoniczny pod numerem: 576 631 464

adres mailowy: fundacja.pietrus@gmail.com

Kontakt z nami

Niepubliczne Przedszkole
"Przystanek Przedszkolak"

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska
Przedszkole dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »