Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Szkolimy się

19-11-2018

W naszym Przedszkolu zarówno Dyrekcja, jak i nauczyciele oraz specjaliści, dużą wagę przywiązują do samorozwoju - nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, a także doskonalenia umiejętności zawodowych. W ciągu ostatnich kilku tygodni, w naszej placówce odbyło się kilka specjalistycznych szkoleń, zorganizowanych specjalnie dla rady pedagogicznej.

Pierwsze z serii tego typu spotkań dotyczyło radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dzieci i miało charakter zarówno szkoleniowy, jak i warsztatowy.

Kolejne spotkanie pod nazwą ”Relacje nauczyciela z rodzicami” przygotowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym specjalnie dla naszego grona pedagogicznego, dotyczyło zagadnień związanych z szeroko rozumianą współpracą  nauczycieli i specjalistów z rodzicami wychowanków, a następnie rozmawialiśmy ze specjalistami o organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

Kontakt z nami

Niepubliczne Przedszkole
"Przystanek Przedszkolak"

ul. Prądnicka 10
30-002 Kraków

biuro@przystanek-przedszkolak.pl
tel. 12 633-60-00
tel. kom. 667 034 263

Dyrektor przedszkola:
Katarzyna Szczerbik

Dyrektor merytoryczny:
Karolina Sobierska
Przedszkole dla dzieci z Autyzmem w Krakowie

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »